HANDELSBETINGELSER

Følgende vilkår gælder for alle ydelser, der bliver solgt gennem Brilliants Liaisons Luminary Captivator, fremadrettet kaldet Jacqulin Larou. 

Jacqulin Larou kan fra tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Jacqulin Larou slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Kundens fortsatte køb af ydelser efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

§ Generelle oplysninger

Brilliants Liaisons Luminary Captivator (kaldet Jacqulin Larou)
Adresse: Alliancevej 39, 3.tv., 2450 København SV
Telefon:  + 45 30426111  
Mail: jacqulin@jacqulinlarou.com
CVR-nr.: 28459394  

§ Ydelsens indhold

Jacqulin Larou yder coaching til virksomheder indenfor personlig udvikling, strategi og salg. Herunder forløb, sessioner, workshops og kurser. Kunden bestiller en ydelse ved at indgå en aftale med Jacqulin Larou. 

§ Priser og betaling  

De gældende priser er de som, på dagen for aftaleindgåelsen, er angivet på den pågældende ydelse. Alle priser til virksomheder er eksklusive moms og angives i DKK.

Jacqulin Larou kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl, og burde Kunden vide eller ved, at der er tale om en fejl, kan Kunden ikke få denne fejlagtige pris. Jacqulin Larou kan til hver en tid annullere en booking, såfremt Kunden ikke vil betale den korrekte pris.

Hos Jacqulin Larou kan der betales med Kreditkort. Kunden betaler det fulde beløb for ydelsen straks ved aftalens indgåelse, og dermed inden forløbets opstart. 

I enkelte tilfælde tilbydes rate betalingsordning med tilknytning af kreditkort. Det er kun muligt at trække det beløb fra dit kort, som du har godkendt ved dit køb. Ved kortbetaling af rate betalingsordning er du selv ansvarlig for at meddele os, hvis du skifter kort. Beskeden skal gives skriftligt på jacqulin@jacqulinlarou.com.

Såfremt et forløb bliver afbrudt før tid, af årsager, som ikke skyldes Jacqulin Larou, returneres betalingen ikke. Ved rate betalingsordning hæfter du ligeledes for det fulde beløb du har accepteret ved aftalens indgåelse.

§ Levering

Ved køb af en session eller forløb aftales opstart straks ved aftalens indgåelse. 1-1 Coaching-forløb afholdes på de aftalte tidspunkter mellem Jacqulin Larou og Kunden.

Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb. Du modtager en mail med link til download af online produktet. Der tages forbehold for særlige tilfælde, hvor der kan gå op til seks hverdage, før du modtager online produktet.

Findes der produktbeskrivelser og/eller brugervejledninger til de ydelser du har bestilt, følger disse med leverancen fra Jacqulin Larou, som en del af de gældende handelsbetingelser.

§ Ændringer, afbud og aflysninger

Jacqulin Larou’s ændringer

I særlige tilfælde kan det forekomme, at Jacqulin Larou vil være nødt til ændre dato, tidspunkt samt lokation for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på kurser og workshops. I disse situationer vil Jacqulin Larou bestræbe sig på – hurtigst muligt herefter – at oplyse om de ændringer, der følger heraf. I særligt akutte tilfælde såsom sygdom kan aftaletidspunktet rykkes med under 24 timers varsel.

Aflyste ydelser bliver i så tilfælde udskudt til et andet tidspunkt. Dette giver ikke kunden ret til tilbagebetaling eller refusion. Ved individuelle forløb aftales ny levering i samråd med Kunden. 

Jacqulin Larou kan til enhver tid aflyse købte sessioner, workshops, kurser og uddannelser imod tilbagebetaling af det beløb køber har betalt for den/de aflyste ydelser.

Hvis Jacqulin Larou bliver nødt til at aflyse en købt ydelse, refunderer Jacqulin Larou deltagergebyret snarest muligt efter aflysningen. 

Kundens ændringer
Enhver ændring foretaget af Kunden, herunder aflysninger, skal meddeles til Jacqulin Larou, senest 48 timer før det aftalte session tidspunkt. Såfremt Kunden ikke meddeler aflysningen rettidigt, betragtes sådan en aflysning som en brugt session.

Har du behov for at aflyse en session, skal det ske senest 48 timer før sessions-start, for at få tiden erstattet. Aflysning eller ændring af tid sker på mail til jacqulin@jacqulinlarou.com eller tlf. 30426111. 

Ved alle ændringer i tidspunkter, fastsættes nyt tidspunkt efter aftale mellem Jacqulin Larou og Kunde. Bemærk at disse ændringer ikke giver ret til hverken hel eller delvis tilbagebetaling af gennemførte køb.

Du har selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse ved live arrangementer og sessioner. 

Ved sessioner som afholdes online, har du det fulde ansvar for en velfungerende internetforbindelse og at den valgte computer/telefon til sessionen fuldt ud virker. 

Skulle det ske at du ikke fremmøder til din session, live, telefonisk eller online på Zoom, inden for 15 minutter efter sessions-tidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur eller bytte til ny tid i dette tilfælde.

§ Fortrolighed 

Hos Jacqulin Larou, er tillid og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget, fra- og om Kunden, vil blive behandlet fortroligt.

§ Kundens resultat  

Jacqulin Larou giver Kunden de nødvendige værktøjer, således at Kunden kan nå sit mål. Resultatet af ydelserne afhænger alene af Kundens indsats, og det vil altid være Kundens eget ansvar at opnå det ønskede resultat.

§ Ansvarsfraskrivelse

Jacqulin Larou fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens handlinger, beslutninger og resultater, af den årsag, at førnævnte alene er Kundens eget ansvar som følge af enhver form for ydelse leveret af Jacqulin Larou.

Ethvert erstatningsansvar, som Jacqulin Larou måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter, er begrænset til direkte skade og tab.

Jacqulin Larou er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade og/eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab, gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Jacqulin Larou har handlet simpelt uagtsomt. Jacqulin Larou’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50% af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningskravet vedrører.

Der ydes ingen erstatning for tekniske problemer med optagelse af sessioner, workshops og undervisning, uagtet af om Jacqulin Larou har handlet simpelt uagtsomt. Optagelse af sessioner, workshops og undervisning er en ekstra service for dig som deltager og er derfor ikke erstatning-pålagt Jacqulin Larou ved eventuelle tekniske fejl og mangler.

§ Reklamationsret  

Reklamationsretten finder som udgangspunkt ikke anvendelse ved køb af tjenesteydelser. Du bedes derfor venligst, kontakte os med det samme, såfremt du oplever problemer.

§ Rettigheder

Jacqulin Larou har alle rettigheder til materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til købte ydelser.

Kunden opnår brugsret til trykt og digitalt materiale, ved køb af Jacqulin Larou ydelser. Denne brugsret er personlig, og må derfor alene anvendes til eget brug. Kunden må derfor ikke udlevere eller videregive materiale til tredjemand.

§ Persondatapolitik  

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.  

§ Lovvalg og værneting  

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Jacqulin Larou eller deraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelserne omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Byretten i København.

§ Klageadgang   

Såfremt du ønsker at klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Jacqulin Larou på jacqulin@jacqulinlarou.com.